Planowanie i analiza środowiskowa

Planowanie prac budowlanych w inżynierii lądowej

Ortofotomapy używane są zarówno podczas projektowania jak i nadzoru realizacji prac budowlanych.

Postęp prac monitoruje się bez konieczności ich zatrzymania, co jest kolosalną zaletą takiego rozwiązania.

Etapy budowy można poddać cyklicznej ocenie, a po zakończeniu prac dokonać inwentaryzacji po wykonawczej, między innymi poprzez porównanie wykonanej pracy z planami i zamówieniem.

Mapy terenu można wykorzystać również podczas planowania, budowy oraz inwentaryzacji infrastruktury, takiej jak linie kolejowe, drogi, gazociągi, linie przemysłowe czy energetyczne.


Analiza środowiskowa

Wykonane przez nas ortofotomapy pozwalają na monitorowanie stanu pól, lasów, rzek, jezior czy gruntów w analizach środowiskowych.

Na obszarach leśnych mogą służyć do badania kondycji drzewostanów, wykrywania zniszczeń i uszkodzeń, występowania szkodników czy monitorowania różnorodności biologicznej terenu.

Na obszarach rolniczych natomiast do badania wegetacji upraw, melioracji gleby czy dokumentacji klęsk żywiołowych.


drone image