Nadzór nad przebiegiem inwestycji

Coraz częściej firmy budowlane wykorzystują drony w nadzorze budowlanym.
Mają zastosowanie już w pierwszych etapach inwestycji, np przy sporządzaniu dokumentacji terenu pod zabudowę.
Dzięki niskiemu nalotowi fotogrametrycznemu, szybko i łatwo można uzyskać ortofotomapę. UAV mogą dostarczyć nie tylko zdjęcia, ale także modele 3d terenu danej inwestycji.
Wykonana w ten sposób dokumentacja służy do pomiarów przewidywanych prac, np. estymacji ilości robót ziemnych, wymiarów fundamentów, geometrii obiektów itd.

Dzięki dronom dokonywanie inspekcji na terenach trudno dostępnych jest łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze. Urządzenie może pomóc inspektorom nadzoru budowlanego, dokonujących ekspertyz w miejscach zagrażających życiu (np. grożących zawaleniem) lub w obiektach, które wymagają dźwigów czy innego sprzętu do pracy na wysokościach.

Dzięki dronom nadzorującym budowy, znacząco zmniejsza się liczba zagrażających życiu incydentów i wypadków.

Dodatkowym zastosowaniem dronów jest identyfikacja źródeł utraty ciepła w budynku. W takim przypadku kamera jest zastąpiona kamerą termowizyjną, tworzącą mapę termiczną, pozwalającą określić  miejsca, przez które ucieka ciepło.

Zastosowanie dronów pozawala wykonawcom na zoptymalizowanie prac (np. dzięki kontroli przebiegu prac ziemnych), co w rezultacie przyspiesza termin oddania inwestycji.

Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z bezzałogowych systemów latających. Przede wszystkim pozwalają one na obniżenie kosztów kosztów inwestycji, zwiększają bezpieczeństwo pracowników oraz zmniejszają ryzyko wypadków. Umożliwiają również rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji w postaci zdjęć czy nagrań z przebiegu prac, przez cały okres inwestycji budowlanej.

drone image