Dla rolnictwa i leśnictwa

Drony w rolnictwie

Obecne rolnictwo wymaga najnowszych i możliwie najdokładniejszych technik pomiarowych. Pierwszym z działań, w których wykorzystuje się drony w rolnictwie to monitorowanie pól, doglądanie stanu upraw.
Jest to możliwe dzięki badaniom oceny gleb w miejscach uprawy. Wykonuje się to z wykorzystaniem metod teledetekcji, czyli pomiarze światła odbitego od roślin. Na podstawie takiego badania można ocenić wielkość biomasy, kondycję upraw czy prognozę plonów.

Uzyskane dane pomagają w ograniczeniu zużycia nawozów mineralnych, minimalizując koszty i maksymalizując plony.

Przy pomocy dronów jesteśmy w stanie wykonać ortofotomapy, potrzebne np: przy planowaniu założenia melioracji, w miejscach gdzie pola są zalewane.

Dodatkowo UAV, idealnie sprawdzają się w dokumentacji i oszacowaniu strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub dziką zwierzyną.

Drony w leśnictwie


Drony w leśnictwie znajdują szeroką gamę zastosowań, od inspekcji wielkoobszarowych upraw leśnych po monitoring.

Pozwalają między innymi na ogólny monitoring oraz ocenę stanu lasów, upraw leśnych, migracji zwierząt czy dróg leśnych.

Pozwala również na wykrycie nielegalnych składowisk śmieci czy wyrębu drzew.

Dzięki możliwościom jakie mają do zaoferowania obecne UAV można je również wykorzystać w inspekcji różnych obiektów na terenie lasu, takich jak linie energetyczne, konstrukcje wieżowe czy mostowe.

Dodatkowo drony sprawdzają się w oszacowaniu i dokumentacji zniszczeń przez zwierzynę leśną.

drone image